Děkujeme všem členům

Tímto bychom chtěli poděkovat všem našim členům za obrovskou psychickou podporu při sobotní brigádě. Těch pět lidí, kteří tam přišli, to opravdu ocenili…