Schůze výboru.

V pátek 5.6.2015 v 19,00hod se koná schůze výboru našeho spolku.