chovatelé Hať

 
 

Historie chovatelství v Hati

 

Naše obec Hať byla obcí zemědělskou a tento charakter si uchovala dodnes. Přesto značná část občanů dojíždí za zaměstnáním do přilehlých měst, Ostravy a Bohumína. Chovatelství bylo odjaktěživa zálibou a dříve životní nutností zdejších obyvatel, avšak málo se věnovala chovu čistokrevných zvířat. Teprve v létech před druhou světovou válkou byl zde založen Spolek chovatelů drobného zvířectva, v jehož čele stál p.Vilém Tkačík – místní vedoucí prodejny. Chovala se drůbež hrabavá i vodní, holubi, exoti a králíci. Z dalších známých chovatelů to byli : Jan Šula, Ignác Piskala, Jan Plaček. V době okupace po roku 1938 není známo o nějakém spolku chovatelů.

Po roku 1945 se objevili místní chovatelé, kteří se sdružovali v organizacích na Ostravsku a Bohumínsku. Část našich chovatelů se po založení organizace ČSCHDZ v Ludgeřovicích stalo zakládajícími členy této organizace. Byli jedni z nejaktivnějších členů této organizace, byli členové výboru, pomáhali při všech akcích hlavně při zhotovování chovatelského zařízení a klecí.

V lednu 1968 se příchodem dalších zájemců o členství byla svolána ustavující schůze základní organizace ČSCHDZ v Hati. Na další schůzi 8.února 1968 byl pozván předseda OV ČSCHDZ p.Křempel, jednatel OV Dr. Kacíř… Vzniklá organizace měla 28 členů a chovalo: 143 ks drůbeže, 7 ks drůbeže zakrslé, 11 hus, 176 ks holubů, 239 ks exotů, 120 ks králíků, 5 ks koz. Členové z chovných kusů museli plnit odevzdávky produktu do státního sektoru a to vejce, maso, kožky. Další léta: Členové každoročně uspořádali místní výstavu drobného zvířectva. Obesílali svými zvířaty výstavy okolních organizací i celostátní výstavu v Brně.

V roce 1971 naše organizace čítala již 51 členů. V tomto roce jsme začali líhnout kuřata mnoha plemen. Mladí chovatelé se také účastnili Soutěže chovatelské dovednosti mládeže a do celostátního kola se probojovali František .Kořonek a Ludmila Urbánková.

V roce 1978 u příležitosti 10.výročí založení organizace jsme uspořádali okresní výstavu drobného zvířectva. Bylo na ni vystaveno přes 800 ks zvířat. Výstava byla velmi úspěšná. Počátkem 90. let organizace pozastavila svou činnost.

Dne 11.4.1999 došlo k obnovení organizace. V roce 2000 u příležitosti 750.výročí založení obce byla uspořádána výstava drobného zvířectva pod vedením nového výboru. Výstava byla přijata s velkým ohlasem jak z řad chovatelů tak i široké veřejnosti. V roce 2001 bylo započato s líhnutím drůbeže v organizačních líhních. V roce 2001 se chovatelé ZO Hať poprvé zúčastnili okresní soutěže, která se konala v Holasovicích. Tam mezi 18 organizacemi okresu Opava obsadili 1.místo a získali mnoho dalších čestných cen. V roce 2005 jsem opět vyhráli okresní výstavu a v roce 2006 jsem vyhráli okresní výstavu v Hati a na Moravskoslezské výstavě v Úvalně jsem obsadili 2. místo. V roce 2007 jsme vyhráli Moravskoslezskou výstavu v Úvalně, kde probíhá soutěž mezi jednotlivými ZO z kraje.

Tyto úspěchy mnohé vypovídají o kvalitě naších chovů.