Fotbálek….

A dle posledních potvrzených informací se fotbal z našimi chovatelskými přáteli z Polska koná 2.7.2016 bajvoko kolem 16,00hod na fotbalovém hřišti v Hati. Tož přijďte pobejt a pobavit se…