Výroční členská schůze ZO ČSCH Hať 2017

Dne 18.března 2017 v 16,00 hod proběhne v prostorách hasičské zbrojnice v Hati výroční členská schůze ZO ČSCH Hať. Srdečně zveme všechny členy a prosíme o přesnost.