Výroční členská schůze ZO ČSCH Hať 2018

Dne 24.2.2018 v 16,00 hod proběhne v prostorách hasičské zbrojnice v Hati výroční členská schůze ZO ČSCH Hať. Součástí schůze jsou nové volby do výboru organizace a revizní komise. Kdo se chce přihlásit do výboru organizace, nebo revizní komise, ať se do 10.2.2018 nahlásí u Petra Gajdy (mob: 605 501 293). Na schůzi se budou vydávat kroužky, proto si vezměte s sebou peníze. Prosíme Vás zároveň o přesnost.